Utökad höjdjutering armstöd

Utökad höjdjustering för när du arbetar högre upp eller längre ifrån kroppen.

Standard pinnen är 225mm, utökad höjd finns i 350mm och 450mm som tillval.

on.