Support

Få ut det bästa av din Rini produkt genom att förstå hur den anpassas just för dig och vilken service som behövs för att den ska fungera optimalt. Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal & utbildningar och ser fram emot att hjälpa dig!

Filtrera

RiEye Mk2S – Fotkontroll funktion

RiEye Mk2S – Byte av huvudstöd

RiEye Mk2S – “Handsfree” huvudstöd

RiEye Mk2S – Elektriskt huvudstöd

Operating table Microsurgery Ophthalmology ENT Neurosurgery Plastic Surgery Dental Surgery Anesthesia

New Items!

Thanks to our users, distributors, and our development staff, we have launched new items! Your feedback is crucial for us, so tha...

Läs mer