Apparatbord — Linnea Piccolo

Linnea Piccolo är ett mindre apparatbord med god tillgänglighet både för operatörer och patienter, inte minst för patienter i rullstol. Höjdjusteringen sker med mjuk start/stopp och bordet är också utrustat med klämskydd för patienten.

  • Hög tillgänglighet för både personal och patienter
  • Flera standardstorlekar på bordsskivor
  • Elektrisk höjdjustering med mjuk start/stopp
  • Klämskydd för patienten
Produktbeskrivning

Apparatbordet Linnea Piccolo är utvecklat för att ge extra god tillgänglighet för operatörer och inte minst för rullstolsburna patienter. Borden finns i standardstorlekar för olika undersökningsmiljöer. Samtliga bord har mjuk start/stopp och är utrustade med klämskydd för patienten.

Apparatborden är främst avsedda för ögonmottagningar, där exempelvis spaltlampor, lasrar, mikroskop och liknande utrustning monteras på dem. Borden är lätta att manövrera och har fyra låsbara hjul.

Grunddata

Vikt enhet

37 kg

Bredd

720 mm (mellan lyftpelarna)

Bordsskiva

Ljusgrå laminat 870 x 420 mm (365 mm vid operatör)

Elektrisk

Nätdrift 100 - 240 V

Operatörsdata

Lyftkapacitet

50 kg

Höjdjustering

580 – 1240 mm – med tryckknapp

Bordsskiva 870 x 420 mm

Bordskiva 1000 x 420 mm med uttag för H-S hakstöd

Malin 4 patient chair!

Malin is an electric patient chair that highly appreciated, especially with the wireless hand control. With the extended height you can easily do eye ...

Läs mer